skip to Main Content

Privatlivspolitik skal iflg. lovgivningen beskrives idet jeg behandler personoplysninger. Jeg har vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

Brug af hjemmeside, videoproduktioner, fotografering forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

1: DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Jeg er efter reglerne dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Mine kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Anja Schønwandt
Hødersvej 54
9500 Hobro
Tlf: +45 4242 4290
Mail: info@webfront.dk

CVR: 29646694

2: HVILKE DATA INDSAMLES

Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig.

2.1. Automatisk indsamlede data

Min hjemmeside er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af mig eller af en tredjepart på vegne af mig. Analyse af klikstrømsdata og placering af cookies er eksempler herpå.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at jeg optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af mig. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres:

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider der besøges i løsningen
 • IP-adressen på den besøgende
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

Jeg anvender Google Analytics som webanalyseløsning i mine digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra mine digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data jeg er ansvarlig for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:

https://www.google.com/intl/da/policies/

2.2. Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler jeg også data, som brugere aktivt har givet til os.

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • Kontaktoplysninger, video og fotos i forbindelse med udførelse af opgaver.
 • Oplysninger du deler med mig via sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook, Youtube og Instagram
 • Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger og praktikpladsansøgninger.

3: ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

3.1. Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
 • Optimering af hjemmeside.
 • Afgivelse af tilbud og udførelse af bestilte opgaver.
 • Anvendelse af billeder og video på hjemmeside og i øvrigt.
 • Har du indsendt en job-ansøgning, behandler jeg denne med henblik på at vurdere muligheden for en eventuel ansættelse.
 • Kundekontakt

3.2. Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

 • For så vidt kunder beholder jeg som udgangspunkt dine kontaktoplysninger, eventuelle indgåede kontrakter og tagne fotos og videooptagelser, indtil 5 år efter kontraktens opfyldelse.
 • Med hensyn til billeder og videooptagelser opbevarer jeg disse ubegrænset, medmindre vi i en kontrakt har aftalt en given periode. Dette er dog ikke ensbetydende med at jeg har ansvaret for at levere evt. mistede billede- og videomateriale til kunden.
 • Såfremt du sender en job-ansøgning, vil jeg som udgangspunkt slette den senest 1 år efter modtagelsen, medmindre jeg vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen.

3.3. Videregivelse af oplysninger

Jeg videregiver udelukkende kunder og modellers oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Jeg kan videregive dine oplysninger, såfremt jeg er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Jeg anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på mine vegne. Jeg benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for mig, og jeg kontrollerer, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Jeg anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt jeg videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer jeg, at jeg overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som jeg ikke er ansvarlig for.

4: COOKIES

Min hjemmeside anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

4.1. Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis jeg placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før jeg placerer cookies på dit udstyr, beder jeg om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

4.2. Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

5: SIKKERHED

Jeg følger de gængse regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mit datasæt.

6: DINE RETTIGHEDER

6.1. Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

6.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark eller i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg give dig adgang til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

6.3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis jeg behandler dem på baggrund af et samtykke, som du ønsker at trække tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig, dog med modifikationer hvis behandlingen er en del af en kontraktlig forpligtelse, f.eks. som model. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

6.5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af et samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

6.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet

Jeg er (som dataansvarlig) underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af mit websted eller ved anden interaktion med mig, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk

7: VERSION

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 01/09/2018/AS

Back To Top
×Close search
Search